Skills Labs

Onze motivatie

De agrofoodsector is in Nederland en in Niederrhein één van de grootste goederen producerende sector. De sector is zeer internationaal en staat voor drastische veranderingen onder invloed van markttrends en technologische ontwikkelingen. Goed opgeleid personeel en een innovatieve manier van denken in het MKB zijn onmisbaar. De toestroom van gekwalificeerde werknemers blijft echter onder de vraag. Bovendien hebben ondernemers moeite om geschikte vervolg opleidingen te vinden om hun personeel bij te scholen.

Het doel van het regionale Skills Lab project is om (potentiële) werknemers en ondernemers uit de agrofoodsector samen te brengen in testcentra. Daar kan men met de nieuwste technologieën oefenen en innovatieve ondernemersplannen voor nieuwe markttrends ontwikkelen.

Elk Regional Skills Lab heeft zijn eigen specifieke focus: intelligent tuinbouwbeheer; nieuwe markttrends; innovatie, internationale en interculturele bedrijfsvoering; slimme landbouw; en slimme voedselverwerking. In elk Skills Lab brengen ondernemers de benodigde vaardigheden in.

Alle Skills Labs zijn sterk internationaal georiënteerd en werken nauw samen: Deelnemers en ondernemers verbonden aan de Regional Skills Labs nemen deel aan activiteiten in verschillende Skills Labs. Dit zal hen opleiden in de nieuwste vaardigheden en verschillende aspecten van de agrofoodsector. Nederlandse en Duitse deelnemers nemen samen deel aan de trainingsessies. Zo komen ze binnen de Euregio in contact met partijen uit de belangrijkste exportmarkt van hun (toekomstige) onderneming.

In totaal nemen minimaal 200 ondernemers en 500 (toekomstige) werknemers in de agrofoodsector deel aan het project. Gedurende het project zullen 10 nieuwe product-marktcombinaties worden ontwikkeld.

Onze doelen

Verhogen van product- en procesinnovaties in de sectoren die relevant zijn voor de grensregio.

De agrofoodsector wordt gekenmerkt door een snel tempo, met zowel aanhoudende markttrends en nieuwe technologieën die steeds hogere eisen stellen aan de vaardigheden van de werknemers. Werknemers in deze sector begeleiden een aangeplant product of jong vee van begin tot eindproduct. Van aanplant tot positionering van het product in de winkel. Voor deze taak hebt u specialisten nodig die, naast een grondige kennis van procesoptimalisatie, ook beschikken over specialistische kennis van de agrofood sector. Vanwege het extreem hoge vaardigheidsprofiel in deze sector kunnen vacatures vaak alleen met grotere inspanningen worden ingevuld.

Zowel in de primaire productie als in de verwerking, handel, marketing en logistiek zijn tal van grote en kleine bedrijven die gevestigd zijn in de Duits-Nederlandse grensregio. Landbouwproducten en lokaal voedsel worden over de hele wereld geëxporteerd. Om deze leidende positie te behouden, heeft de agrofoodsector dringend impulsen nodig om het menselijk vermogen zowel kwalitatief als kwantitatief naar een hoger niveau te brengen.

Dit project brengt ondernemers, studenten, managers, werknemers en onderwijsinstellingen samen in zogenoemde Skills Labs. Dit zijn trainingsfaciliteiten waarin de deelnemers gezamenlijk belangrijke ontwikkelingen in de markt en technologie identificeren, de daarbij behorende benodigde competenties bepalen, testen en werken aan innovatieve producten. Op basis van de ervaringen die worden opgedaan zullen de trainingen worden vernieuwd of aangepast. De moderne trainingsmethoden worden gecombineerd met reclamestrategieën om de instroom van studenten te verhogen.

Zo worden tegelijkertijd de huidige beroepsvereisten, een verhoogd werkpotentieel en meer innovaties nagestreefd.

Posted in Allgemein.