Slim Agrofood Management

Skills Lab, Slim Agrofood Management

De Skills Lab “Slim Arofood Management” wordt onder leiding van CITAVERDE uitgevoerd en kenberkt zich door een sterke verbinding tot de (eu)regionale economie. Het doel is om een ​​kwantitatieve en kwalitatieve stimulans te geven voor het verwerven van de relevante vaardigheden van (toekomstige) werknemers – in samenwerking met de bedrijven. Ondernemers spelen een belangrijke rol bij de implementatie en ontwikkeling van kennis- en onderwijsmodules. Ze fungeren als mentoren en trainers van studenten en personeel. In de regio Noord-Limburg heeft het bedrijfsleven samen met opleidingsinstanties binnen het project CVO Agro reeds ervaring opgedaan in publiek-private samenwerking.

Deze Skills lab omvat onder andere. ondernemerschap, duurzaamheid, internationalisering, innovatie en het ontwikkelen van competenties om het concurrentievermogen en de innovatiecapaciteit van deze regio te vergroten en te waarborgen.

Projectpartner: Citaverde

Citaverde is een onderwijsinstelling die samenwerking met regionale ondernemers in de AGRO-sector en de Agerofood-sector en richt zich op werknemers, werkzoekenden en immigranten.

Meer informatie over Citaverde vindt u op de Website van Citaverde.

Posted in Allgemein.