Nieuws & Activiteiten

Excel voor land- en tuinbouwprofessionals, oktober / november 2018 De documentatie in tuinbouwbedrijven wordt steeds uitgebreider. Excel maakt het mogelijk om snel lijsten en berekeningen te maken. In dit seminar wordt concrete voorbeelden uit de tuinbouw getoond hoe je Excel kan gebruiken bij verschillende bedrijven. U krijgt inzicht in verschillende Excel-functies, waardoor u eenvoudig overzichten […]

Slimme landbouw

In de Skills Lab “Slimme Landbouw” komen de deelnemers in contact met alle praktijk aspecten van Farming 4.0. De deelnemers aan deze Skills Lab (ondernemers, werknemers, leerlingen, studenten, statushouders) leren hoe ze de verschillende technieken van slimme landbouw kunnen gebruiken. Elk bedrijf dat is aangesloten bij deze Skills Lab, behandelt een deel van de Farming […]

Slimme voedselverwerking

Door de toenemende automatisering, efficiëntere productieprocessen en snellere productinnovatie in de levensmiddelen- en diervoederindustrie is er een constante behoefte aan goed opgeleide en geschoolde werknemers. In die zin is een brede multifunctionele basis van kennis en vaardigheden vereist, zowel technisch, communicatief als ook ondernemend, gevolgd door bedrijfsspecifieke specialisaties. In deze samenhang is er behoefte naar […]

Skills Labs

Onze motivatie De agrofoodsector is in Nederland en in Niederrhein één van de grootste goederen producerende sector. De sector is zeer internationaal en staat voor drastische veranderingen onder invloed van markttrends en technologische ontwikkelingen. Goed opgeleid personeel en een innovatieve manier van denken in het MKB zijn onmisbaar. De toestroom van gekwalificeerde werknemers blijft echter […]

Slimme tuinbouw

De specifieke bijdrage van de Skills Lab ‘Intelligent Tuinbouw Management’ aan het project omvat de volgende elementen van waarde creatie voor de tuinbouw: technische innovaties in tuinbouwbedrijven, inkoop en distributie, logistiek-technische planningen, internationale presentatie van goederen en productinventarisatie, meertaligheid en interculturele communicatie Duurzame productie (efficiënt en milieuvriendelijk gebruik van kunstmest en onkruidbestrijdingsmiddelen, Pesticiden, waterefficiëntie en […]

Slim Agrofood Management

Skills Lab, Slim Agrofood Management De Skills Lab “Slim Arofood Management” wordt onder leiding van CITAVERDE uitgevoerd en kenberkt zich door een sterke verbinding tot de (eu)regionale economie. Het doel is om een ​​kwantitatieve en kwalitatieve stimulans te geven voor het verwerven van de relevante vaardigheden van (toekomstige) werknemers – in samenwerking met de bedrijven. […]

Slimme keten

De slimme keten, Skills Labs De Skills Lab “Slimme Keten” bevindt zich in een transitieproces van de agrarische sector. Er wordt rekening gehouden met twee belangrijke ontwikkelingen: Ondernemers, die niet de mogelijkheid krijgen om hun areaal uit te breiden, gaan op zoek naar aanvullende inkomstenbronnen zoals recreatie en toerisme en ze gaan zich richten op […]