Colofon & Privacyverklaring

Colofon

IMBSE GmbH

Uerdinger Strasse 552a

47800 Krefeld

Telefoon: 02151/5240672

Fax: 02151/5240668

E-mail: office@imbse-gmbh.de

Vertegenwoordigd door:

Willfried Schreiber

Registratie Document:

Geregistreerd bij de kamer van koophandel.

Geregistreerd: Recht Krefeld

Registratienummer: HRB 14057

BTW-nummer:

BTW-identificatienummer volgens §27a omzetbelastingwet:

DE 213991297

Verantwoordelijk voor de inhoud (gem. § 55 Abs 2 RStV):

Willfried Schreiber

Juridische informatie

  • 1 Waarschuwing tot de inhoud

De gratis en vrij verkrijgbare inhoud van deze website werd met de grootst mogelijke zorg opgesteld. De provider van de website neemt echter geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en actualiteit van de gratis en vrij toegankelijke journalistische adviezen en nieuwsberichten op de website. Tegenstrijdige bijdrages geven de mening van de verschillende auteurs weer en niet altijd de mening van de aanbieder. Alleen doordat de inhoud gratis en vrij toegankelijk is komen er van rechtswege geen afspraken of overeenkomsten tot stand tussen de gebruiker en de aanbieder, dusver ontbeert het het recht om de aanbieder te binden.

  • 2 Externe links

Deze website bevat links naar websites van derden (“externe links”). Deze websites zijn onderhevig aan de aansprakelijkheid van de desbetreffende ondernemingen. De aanbieder van deze website is niet aansprakelijk voor de juistheid en actualiteit van de gratis en vrij verkrijgbare informatie op de externe links. De aanbieder heeft bij het plaatsen van de links de inhoud gecontroleerd of deze voldoen aan de wettelijke eisen. Op het moment dat de links werden geplaatst bevatte de inhoud van de externe links geen wetsovertredingen. De aanbieder heeft geen invloed op de actualiteit van de website en de toekomstige vormgeving van de website dannog over de inhoud. Het plaatsen van externe links betekend niet, dat de aanbieder de doorverwezen teksten tot zijn eigen maakt. Een constante controle van de externe links is voor de aanbieder zonder concrete aanwijzing op wetsovertredingen niet redelijkerwijs te verwachten. Bij kennisname van wetsovertredingen op de externe links worden deze links direct verwijderd.

  • 3 Auteursrecht en aanvullend auteursrecht

De inhoud die op deze website wordt gepubliceerd valt onder het Duits auteursrecht en aanvullend auteursrecht. Elk gebruik van de provider of respectieve rechthebbende houder die niet is geregistreerd valt onder het Duitse auteursrecht en aanvullende auteursrecht. Dit geldt in het bijzonder voor duplicatie, bewerking, vertaling, opslag, verwerking, weergave van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en het kopieren en downloaden voor persoonlijk gebruik en niet commercieel gebruik is toegestaan.

De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan ​​met schriftelijke toestemming.

§ 4 Speciale gebruiksvoorwaarden

Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de hierboven genoemde paragrafen, zal dit uitdrukkelijk op de juiste plaats worden vermeld. In dit geval zijn de speciale gebruiksvoorwaarden van toepassing in elk afzonderlijk geval.

Naar de “Algemene voorwaarden”

Privacy Policy

Privacy Policy
Hieronder willen we u graag informeren over ons privacybeleid. Hier vindt u informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Wij houden ons aan de toepasselijke wetgeving in Duitsland inzake gegevensbescherming. U kunt deze verklaring op elk moment op onze website opvragen.

We wijzen er uitdrukkelijk op dat de overdracht van gegevens op internet (bijvoorbeeld in het geval van communicatie via e-mail) beveiligingsgaten vertoont en niet volledig kan worden beschermd tegen toegang door derden.

Het gebruik van de contactgegevens voor commerciële advertenties is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij we vooraf onze schriftelijke toestemming hebben gegeven of als er al een zakelijke relatie bestaat. De aanbieder en alle personen die op deze website worden vermeld, maken hierbij bezwaar tegen elk commercieel gebruik en openbaarmaking van hun gegevens.

Persoonlijke gegevens

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Voor zover persoonsgegevens (zoals naam, adres of e-mailadres) op onze pagina’s worden verzameld, gebeurt dit zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Als er tussen u en ons een contractuele overeenkomst loopt, waarbij gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens, worden deze alleen gebruik voor de afgesproken doeleinden. Alle persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen zolang dit noodzakelijk is voor het aangegeven doel (verwerking van uw aanvraag of uitvoering van een contract). In dit geval worden fiscale en commerciële bewaartermijnen in aanmerking genomen. Indien de bevoegde autoriteiten, kunnen we in sommige gevallen persoonsgegevens bekend moeten maken, voor zover nodig ten behoeve van de rechtshandhaving, de veiligheid, de wettelijke taken van de constitutionele machten bescherming of het leger of voor de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te voldoen.

Cookies

De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen

Deze Meissen van onze verwende cookies worden “sessiecookies” genoemd. Ze werden automatisch ingesteld na het einde van uw bezoek. Andere cookies komen op uw apparaat terecht totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunt u uw browser opnieuw opstarten bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in enkele gevallen cookies toestaat voor specifieke gevallen of in het algemene cookies weigert als ook het automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Server-log bestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

◾Browser type en browserversie

◾Besturingssysteem

◾Refererende URL

◾Hostnaam van de toegang tot de computer

◾ Tijd van het serververzoek

Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. We behouden ons het recht voor om deze gegevens met terugwerkende kracht te controleren, als we specifieke aanwijzingen voor illegaal gebruik vernemen.

recht

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos en zonder vertraging navraag te doen naar de gegevens die over uw persoon zijn verzameld. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor de toekomst in te trekken. Neem voor informatie contact op met de aanbieder onder de contactgegevens in het colofon.

Tegenstrijdige reclame-e-mails

Het gebruik van de gepubliceerde contactinformatie in het colofon voor ongevraagde reclame- en informatie uitingen is niet toegestaan. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

Contact met de functionaris voor gegevensbescherming

datenschutz@imbse-gmbh.de